Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ:


Καθώς το πλαίσιο των σημερινών διεθνών επιχειρηματικών πρακτικών μεταμορφώνουν και διαμορφώνουν εκείνα του αύριο,

αυξάνεται η σημασία της χαρτογράφησης υγιών επιχειρηματικών στρατηγικών για τη διασφάλιση της μελλοντικής κερδοφορίας, ανάπτυξης και σταθερότητας.

Αφιερωμένο στην ικανοποίηση των επιχειρηματικών στόχων και προσδοκιών των πελατών μας,

Η BioTechEnergy Ltd., χρησιμοποιεί μια πειθαρχημένη, μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή

διεθνούς στρατηγικής για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο.

Η φιλοσοφία μας είναι απλή: Η επιτυχημένη διεθνής επιχείρηση βασίζεται σε μια στρατηγική που εστιάζει στη μεγάλη εικόνα.

Λαμβάνοντας μια μακροπρόθεσμη άποψη και δημιουργώντας βαθιές και αξιόλογες σχέσεις με τους πελάτες μας,

μπορούμε να παρέχουμε ένα ουσιαστικό επίπεδο ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών.ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ:


Πλεονέκτημα # 1

Η BioTechEnergy Ltd., ειδικεύεται στην επέκταση των δραστηριοτήτων ελληνικών εταιρειών διεθνώς. Βοηθάμε ξένες εταιρείες-πελάτες να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.


Πλεονέκτημα # 2

Οι πελάτες μας κυμαίνονται 
από μικρές εταιρείες έως
μεγάλες εταιρείες,
που επιθυμούν να ιδρύσουν
ή να δραστηριοποιηθούν διεθνώς.
Βοηθάμε τις εταιρείες να
προετοιμάσουν
και να εφαρμόσουν μια συνολική
παγκόσμια στρατηγική

σε διάφορους
βασικούς κλάδους
(π.χ. βιομηχανίες τροφίμων-ποτών,
καταναλωτικά αγαθά
& λιανικό εμπόριο,
ενέργεια,
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,
franchising, βιομηχανικά αγαθά
και υπηρεσίες).

Πλεονέκτημα # 3

Μπορούμε να εισαγάγουμε τα προϊόντα κατασκευής, τις επαγγελματικές υπηρεσίες ή/και τα επενδυτικά προϊόντα σας διεθνώς.
Αναζητούμε, αξιολογούμε και προτείνουμε διεθνείς διανομείς, αντιπροσώπους, επενδυτές ή/και υποψήφιους συνεργάτες κοινοπραξίας.

Πλεονέκτημα # 4

Συγκεντρώνουμε τα διαφορετικά και συμπληρωματικά ταλέντα έμπειρων επαγγελματιών διεθνών επιχειρήσεων.Πλεονέκτημα # 5

Παρέχουμε :
Τεράστια αξία και βελτίωση στις διεθνείς υπηρεσίες διαχείρισης και ικανότητές σας.
Οι πόροι, το δίκτυο συνεργατών, η τεχνογνωσία και οι επιχειρηματικές μας διαδικασίες μπορούν να προσαρμοστούν για να αντιμετωπίσουν σχεδόν οποιοδήποτε διεθνές επιχειρηματικό θέμα και διασυνοριακές ρυθμίσεις.

Πλεονέκτημα #6

Στην εταιρεία σας παρέχεται:


Βήμα προς βήμα  πρόγραμμα για την επίτευξη ενός επιτυχημένου εγχειρήματος στο εξωτερικό και ολοκλήρωση  επενδύσεων.

Εάν επιθυμείτε, παρέχουμε:
Υπηρεσίες συνεχούς διαβούλευσης, διαχείρισης σχέσεων και επενδυτικών σχέσεων, για τη διάρκεια της επιχείρησής σας.


Τι μας ξεχωρίζει από άλλες, παρόμοιες εταιρείες;  • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες παγκόσμιας διαχείρισης και στενά διαχειριζόμενες υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.
  •      Όχι μόνο Αναπτύσσουμε, αλλά & Εφαρμόζουμε Παγκόσμιες Στρατηγικές.
  • Εργαζόμαστε για να προωθήσουμε στους πελάτες να επιτύχουν τους διεθνείς επιχειρηματικούς τους στόχους.Η προσέγγισή μας: Εστιαζόμαστε στη Μεγιστοποίηση των Κερδών σας και στους Στόχους Πωλήσεών σας


Είτε οι στόχοι σας δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη μιας τοπικής, μιας διεθνούς στρατηγικής ή στην εφαρμογή μιας υπάρχουσας στρατηγικής, η εμπειρία και η γνώση της συμβουλευτικής ομάδας μας θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας μέσω μιας προσέγγισης που θα βρείτε ολοκληρωμένη, πειθαρχημένη και ικανοποιητική.


  •  - Η Ομάδα Επιχειρηματικών Συμβούλων μας επικεντρώνεται στον στόχο κέρδους και πωλήσεων, βοηθώντας σας να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε διεθνείς στρατηγικές που ανταποκρίνονται στους στόχους σας.
  - Εντείνουμε μια πειθαρχημένη, μακροπρόθεσμη προσέγγιση στις διεθνείς επιχειρήσεις για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε τις απαιτήσεις σας και την ανοχή κινδύνου.
 - Προσφέρουμε μεμονωμένες ή πολλαπλές, προσαρμοσμένες διεθνείς στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη τους στόχους και τους κινδύνους


  -  Με βάση τους συγκεκριμένους στόχους σας και την ανοχή κινδύνου, θα βοηθήσουμε την εταιρεία ή τον οργανισμό σας να δημιουργήσει διάφορες διεθνείς στρατηγικές που είναι προσαρμοσμένες για τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σας. - Προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας, αναπτύσσοντας μια βαθιά κατανόηση των προσωπικών τους αναγκών και περιστάσεων.

Παροχή Ελευθερίας Στρατηγικών Επιλογών

Προσπαθούμε να είμαστε αντικειμενικοί και σας προσφέρουμε ευελιξία
στις διεθνείς στρατηγικές σας επιλογές.

Με τη διεθνή μας προσέγγιση ανοιχτής αρχιτεκτονικής,
θα αναζητήσουμε τις καλύτερες λύσεις
& πρακτικές σε όλο τον κόσμο,
όπου μπορούμε να τα βρούμε.


Η διαδικασία μας: Διαδικασία 3 φάσεων


Η διαδικασία μας είναι η διεθνής επιχειρηματική σας ανάπτυξη.
Η BioTechEnergy Ltd., έχει αναπτύξει μια διαδικασία τριών φάσεων
για το μάρκετινγκ και την επιχειρηματική του ανάπτυξη
για το προϊόν, τις υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις ή τις επενδυτικές σας προτάσεις.


Φάση #1:

Αναζητούμε εξειδικευμένα διεθνή

 ενδιαφερόμενα μέρη για το εγχείρημά σας στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα αξιολογούμε τα γούστα, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του εγχειρήματός σας στην αγορά-στόχο.

 Φάση #2 :


Παρουσιάζουμε το προϊόν, τις υπηρεσίες, το εγχείρημα ή την επενδυτική σας πρόταση σε πιθανά διεθνή μέλη συνεργασίας.
Σε αυτή τη φάση, εστιάζουμε στη διασφάλιση ότι το εγχείρημά σας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μερών όσον αφορά την ποιότητα, τη δομή ανταγωνιστικής τιμολόγησης και την απόδοση της επένδυσης.

Φάση #3:

Διατηρούμε στενή επαφή με τους εκπροσώπους της εταιρείας σας και τη διεθνή προοπτική για να εξασφαλίσουμε ικανοποίηση και δέσμευση στο εγχείρημα, ώστε να μπορέσετε να πετύχετε.
Παρέχουμε επίσης συμβουλές σχετικά με την επιχειρηματική εθιμοτυπία στις χώρες-στόχους.

Μέσω της προσέγγισής μας στην παγκόσμια επιχειρηματική ανάπτυξη και μάρκετινγκ, μπορούμε:


Να διεξάγουμε έρευνα αγοράς για να προσδιορίσουμε πού είναι οι καλύτερες ευκαιρίες για να παρουσιάσετε το εγχείρημά σας, να πουλήσετε το προϊόν ή τις υπηρεσίες σας ή να προωθήσετε την επενδυτική σας πρόταση.


Ταξιδέψουμε στο εξωτερικό για λογαριασμό σας για να εξετάσουμε τις αγορές και να επικοινωνήσουμε με πιθανά διεθνή μέρη ή πελάτες.


Προτείνουμε διανομείς στο εξωτερικό ή αντιπροσώπους πωλήσεων ή βρείτε πιθανούς συνεργάτες κοινοπραξίας, συνεργάτες συμμαχίας, ή επενδυτές για τις επενδυτικές σας προτάσεις.
Η διαδικασία μας είναι εκτεταμένη και προσφέρουμε ένα ειδικό
& μοναδική προσέγγιση για πελάτες που ενδιαφέρονται για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.


Οι Συνεργάτες Μας & Οι Καθοδηγητές Σας


Γιάννης  Κυπριανού

Ιδρυτής - Γενικός Διαχειριστής

Ο κύριος Γιάννης Κυπριανού είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής και της ανάπτυξης της εταιρείας. Ιδιαίτερα επιτυχημένος ως Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών, σε διάφορους τομείς, όπως στις εισαγωγές μόδας και τις μάρκες αποκλειστικότητας στον τομέα της ένδυσης και υπόδησης για 40 χρόνια, πρώην πρόεδρος (για 10 χρόνια) της «Ένωσης Εισαγωγέων-Διανομέων Ελληνικών Υποδημάτων». Τα τελευταία 8 χρόνια προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τομείς όπως: Πετρέλαιο, εμπορικά ακίνητα εμπόριο καφέ κλπ. Έχει εξειδίκευση στις νέες πράσινες τεχνολογίες ENERGY, ιδίως στη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα ή από βιομάζα. Επίσης με επιτυχία, στη διαχείριση στελεχών για την επίτευξη των στόχων

Δημήτρης Τσουρουφλής

Γενικός Διευθυντής

Ο κύριος Δημήτρης Τσουρουφλής έχει μακρά εμπειρία  ως Chief Business Development Officer και Γενικός Διευθυντής για σχεδόν 20 χρόνια, σε κορυφαίες Πολυεθνικές Ναυτιλιακές &  Μεταφορικές Εταιρείες. Υπεύθυνος για τη δημιουργία, την επικοινωνία, την εκτέλεση και τη διατήρηση στρατηγικών πρωτοβουλιών εντός της εταιρείας. Υπεύθυνος για τη στρατηγική της εταιρείας και τη διεθνή επέκτασή της. Υπεύθυνος για την ανάπτυξη των διεθνών επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω της αντιπροσωπείας της εταιρείας. Άμεσα εμπλεκόμενος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της εταιρείας και των αντιπροσώπων της, των κυβερνητικών θεσμών και των τοπικών πολιτικών, σε γεωπολιτικό και περιφερειακό επίπεδο.

Inna Moroz

Οικονομικός & Τραπεζικός Σύμβουλος

H κυρία Inna Moroz  έχει εξειδίκευση & εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:

 Οικονομική διαχείριση • Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος προϋπολογισμού και του λογιστικού συστήματος διαχείρισης • Διαχείριση ταμειακών ροών • Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης (σε συνεργασία με τράπεζες) • Επιχειρηματικός σχεδιασμός • Χρηματοοικονομική ανάλυση • Φορολογικός σχεδιασμός και βελτιστοποίηση Έλεγχος • Έλεγχος και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρήσεις με αναξιόπιστες μορφές και τομείς νομικής οργάνωσης • Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ • Συμβουλευτική στη λογιστική και φορολογική νομοθεσία

Δημοσθένης Λυμπερόπουλος

Οικονομικός & Τραπεζικός Σύμβουλος- Ιδιοκτήτης Τράπεζας

Ο κύριος Δημοσθένης Λυμπερόπουλος είναι  Σύμβουλος: Συντονιστής Τραπεζικών - Χρηματοδοτικών Συναλλαγών. Αναλυτής για την ανάπτυξη της διαχείρισης των προοπτικών προβολής, τη χρήση οικονομικών στοιχείων και την εφαρμογή στη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου. Πρώην Εκτελεστικός Διευθυντής Τραπεζών, Ιδρυτής Πιστωτικών Ενώσεων, Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων, Συνεταιριστικών Τραπεζών, Οικονομολόγος σε ειδικό στην πολιτική οικονομία. Πρόεδρος της Πιστωτικής Ένωσης Trust Ltd.

Γιούλη

Γιαννακανδροπούλου

IT Manager